Radca prawny

Dr nauk prawnych Marta Pietras-Eichberger

Jako radca prawny posiadam uprawnienia do występowania przed wszystkimi sądami i trybunałami. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Tytuł magistra prawa uzyskałam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia ukończyłam z oceną bardzo dobrą. W 2010 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskałam stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w języku polskim i angielskim, w tym monografii. Wiedzę naukową pogłębiam poprzez udział w licznych zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych oraz szkoleniach organizowanych przez Krajową i Okręgową Izbę Radców Prawnych, a także poprzez prowadzenie specjalistycznych wykładów na krótkoterminowych wyjazdach na uczelniach m.in. we Włoszech, na Węgrzech i Słowacji.

Od 2018 r. pełnię funkcję Prodziekana – Zastępcy Dyrektora Kolegium Prawa oraz Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej Koordynatora Programu Erasmus Plus Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Od 2008 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego – Grupa Polska (International Law Association -Polish Branch), a od 2017 r. jestem również członkiem European Society of International Law (ESIL). W 2018 r. zostałam odznaczona Medalem Brązowym za długoletnią służbę.

Kontakt

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz pomocy? Masz wątpliwości lub oczekujesz więcej informacji? Napisz do mnie – z chęcią udzielę Ci porady. Możesz do mnie napisać korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.